Kestävä kehitys kunnissa vaatii strategista johtamista

Kunnat ovat kestävän kehityksen toimeenpanijoita

Kaikki YK-maat ovat sitoutuneet seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitteen (Agenda2030) saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Suomen hallintomallissa yli kaksi kolmasosaa Agenda 2030:n tavoitteista (SDGt, Sustainable Development Goals) toteutetaan kunnissa. Kuntien tulee panostaa merkittävästi sellaisiin hallinnonaloja poikkileikkaaviin sisällöllisiin kokonaisuuksiin, joissa kunnalla on mahdollisuus loikata kehityksessä eteenpäin. Kestävän kehityksen työssä tulisi keskittyä teemoihin, joissa on Suomenkin oloissa vielä paljon tekemistä ja joihin kunnilla on toimeenpanevaa valtaa. Jotta kestävä kehitys todella jalkautuisi kuntaan, tarvitaan kokonaisuuden strategista johtamista.