Ilmiölähtöisyydellä kiinni maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteensovittamisen ongelmiin

Yhteiskunnalliset ja ympäristölliset ilmiöt kuten ilmastonmuutos haastavat maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelua ja vaativat niiden yhteensovittamista.

YHTÄJALKAA-tutkimushanke on rakentanut suunnittelun lähestymistapaa, jossa yhteiskunnalliset ilmiöt otetaan maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteensovittamisen lähtökohdaksi. Tämän lähestymistavan pohjalta hanke on kehittänyt menetelmiä suunnittelujärjestelmien ja -prosessien yhteensovittamiseksi siten, että suunnittelun taso- ja sektorirajat ylittäviin ilmiöihin päästäisiin nykyistä paremmin kiinni. Yhteensovittamisen toimintatapojen poh-timinen on noussut ajankohtaiseksi maankäytön suunnittelua, aluekehittämistä sekä liikennejärjestelmäsuunnittelua ohjaavien lakien uudistusten yhteydessä. Hanke antaa politiikkasuosituksia näihin lakiuudistuksiin liittyen.