Katsaus ohjaustoiminnan kehitykseen: vastauksia kompleksisuuteen

Käsitys ohjaustoiminnan roolista on kehittynyt maailmankuvan kehittyessä

Millä tapaa ohjaus eli politiikkojen toteuttaminen tulisi tehdä? Minkälaiseen maailmankuvaan
erilaiset ohjauksen tavat vastaavat? Mitä on tulevaisuuden ohjaus?

Aloitamme tämän katsauksen kuvailemalla julkisen hallinnon kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti 1800-luvulta nykypäivään kolmen hallintoparadigman kautta. Samalla käsittelemme myös aikakausille keskeisiä ohjaustapoja. Katsauksen toisessa osiossa kerromme tekijöistä ohjausjärjestelmien muutoksen taustalla, eli muuttuneista käsityksistä maailmamme olemuksesta. Toteamme, että elämme kompleksisessa eli yllättävässä ja monista osista muodostuvassa maailmassa. Viimeisessä osiossa pohdimme, millaista ohjauksen tulisi tällaisessa maailmassa olla kompleksisuusteoreettisen ohjauksen mallin kautta.

Kieliversiot: