Sosiaalinen hyvinvointi ja sen tiedolla johtaminen

Sosiaalinen hyvinvointi on tunnistamaton voimavara

Tutkimuksessa selvitimme, millä tiedoilla, toimintamalleilla ja rakenteilla sosiaalista hyvinvointia edistetään kunnissa ja maakunnissa. Hankkeen tulosten avulla annetaan toimintasuosituksia päätöksenteon tueksi sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja seuraamiseen eri väestöryhmissä. Keskityimme erityisesti työikäiseen väestöön.