Ilmastolaki vahvemmaksi uusilla keinoilla

Tiukkenevat päästötavoitteet edellyttävät sääntelyn vahvistamista

Tutkimuksessa selvitettiin voitaisiinko nykyistä ilmastolakia vahvistaa päästöbudjeteilla, päästökompensaatiolla, hiilimarkkinoiden laajennuksilla tai muilla tavoin. Monitieteisen tarkastelun johtopäätös on, että tukeakseen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista, ilmastolakia olisi perusteltua vahvistaa sisällyttämällä siihen:
• sitovat, valtakunnalliset päästöbudjetit ja budjettikaudet
• kaikkia päästöjä ja nieluja koskevat säännöllisesti toistuvat valtakunnalliset suunnitelmat
• oikeudenmukaisen siirtymän periaate
• päästökompensaatioiden hyödyntämisen periaatteet
• velvoite arvioida lait ja talousarviot ilmastonäkökulmasta
• velvoite kunnille asettaa päästötavoite, joka kannustaa siihen liittyvien tiekarttojen laatimiseen