Ekstremistinen puhe verkossa ja uutismediassa

Väkivaltaan kannustetaan verkossa myös suomeksi

Länsimaissa on viime vuosina kannettu huolta väkivaltaan kannustavan ja toisia ihmisiä epäinhimillistävän aineiston lisääntymisestä verkossa. Tällaista aineistoa ovat tuottaneet erityisesti poliittiset ja uskonnolliset ääriliikkeet kannattajineen. Aineiston lisääntymisen ja helpon saatavuuden on uskottu edesauttavan väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista. Huolta on kannettu myös siitä, että ekstremistiset näkemykset saattavat ajan mittaan alkaa normalisoitua ja valtavirtaistua.

Tutkimushankkessamme selvitettiin ekstremististen aatemaailmojen ilmenemistä suomenkielisessä mediaympäristössä. Aihetta tarkasteltiin kahdesta näkökulmasta: 1) Millaista väkivallan hyväksyvää tai toisia ihmisiä epäinhimillistävää puhetta suomenkielisessä verkkoympäristössä esiintyy? Tarkastelun kohteena oli nimenomaisesti poliittisiin ja uskonnollisiin aatemaailmoihin liittyvä keskustelu. 2) Miten väkivaltaista ekstremististä toimintaa ja aatemaailmoja on käsitelty suomenkielisessä valtakunnallisessa uutismediassa? Tässä policy brief -artikkelissa esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset.

Kieliversiot: