Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi

Metsäluonnon monimuotoisuuden ja metsätalouden yhteensovittaminen on haasteellista

Tavoitteista huolimatta Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ei ole saatu pysäytettyä. Erilaisten puutuotteiden kysynnän ja siten myös puunkäytön on ennustettu lisääntyvän tulevaisuudessa. Puunkorjuun lisääntyminen voi johtaa metsien monimuotoisuuden vähenemiseen entisestään. Tämän vuoksi tarvitaan nykyisten monimuotoisuutta turvaavien toimenpiteiden ja ohjauskeinojen vahvistamista sekä uusien keinojen kehittämistä ja käyttöönottoa.

Kieliversiot: