Tulevaisuuden kouluruokailu

Vahvempaa yhteistyötä ja tasavertainen mahdollisuus välipaloihin

Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kouluruuan kehittämisohjelman ja Harrastamisen Suomen mallin toteuttamisesta, jonka tavoitteena on tarjota oppilaille maksuton ja mielekäs harrastus koulupäivän yhteyteen. Uudenlainen harrastustoiminta asettaa kehittämistarpeen myös koulupäivien aterioille, kuten välipaloille, jotta oppilaiden jaksaminen turvataan niin oppitunneilla kuin harrastuksissakin.

Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hankkeessa on selvitetty oppilaiden ruokailutottumuksia ja kouluaikaisen ruokailun nykytilaa. Selvityksen pohjalta esitetään toimenpiteitä kouluaikaisen ruokailun kehittämiseksi. Toimenpide-ehdotuksilla rohkaistaan päättäjiä viemään eteenpäin toimia, joiden avulla suomalainen innovaatio, yhdenvertainen ja tasa-arvoa lisäävä maksuton kouluruokailu, tehdään entistä houkuttelevammaksi ja laadukkaammaksi. Toimenpide-ehdotukset ovat suunnattu valtakunnan tason päättäjille, kuntapäättäjille, opetustoimesta ja ruokapalveluista vastaaville toimijoille, rehtoreille ja kaikille kouluyhteisöissä toimiville.

Kieliversiot: