Yritysten vesivastuullisuuden kehittäminen vaatii monimuotoista ohjauskeinopalettia

Suomalaisyrityksillä on merkittävä rooli kansallisten ja globaalien vesihaasteiden ratkaisussa, mutta vesivastuullisuus ei toteudu ilman julkisen sektorin ohjausta

Vesivastuu2030-hanke selvitti keinoja, joilla suomalaisyrityksistä voisi tulla maailman vesivastuullisimpia 2030 mennessä.

Hankkeen tulosten perusteella suositamme, että:

• Vesivastuullisuus sisällytetään valmisteilla olevaan yritysvastuulainsäädäntöön
• Vesivastuullisuuden kansallista sitoumusmallia kehitetään edelleen toimialakohtaiseksi
• Vesivastuullisuutta pilotoidaan julkisten hankintojen kriteerinä
• Vesivastuullisuus otetaan huomioon eri valtiontuki-instrumenteissa ja omistajanohjauspolitiikassa
• Vesivastuullisuus tuodaan osaksi kansallista ja alueellista vesienhoitoa