Kaivosveron vaihtoehtojen vertailu

Kaivostoiminnan voittoja verottamalla yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus luonnonvarojen käytöstä.

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa vaihtoehtoiset tavat verottaa kaivostoimintaa ja määritellä näistä toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Kaivoksia verotetaan kuten muutakin yritystoimintaa. Nyt pyrkimyksenä oli löytää malli erilliselle kaivosverolle, joka tarjoaisi mahdollisuuden kerätä yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus mineraalivarojen käytöstä pienin taloudellisin haitoin. Selvityksen mukaan kaivostoiminnan nettotuloon kohdistuvat verot, renttivero ja voittovero – tässä järjestyksessä – ovat tehokkaimmat tavat kerätä verotuloja maaperän uusiutumattomista luonnonvaroista.