Väestö on tyytyväinen apteekkeihin, mutta toivoo lisää digitaalisia ja terveydenhoidon palveluja

Tutkimus apteekkien tehtävien ja toiminnan kehittämistarpeista

Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten apteekkien tehtäviä ja toimintaa järjestelmälliseen kirjallisuushakuun ja lokakuussa 2020 tehtyyn väestökyselyyn perustuen. Kyselytutkimuksemme tulosten mukaan valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä apteekkien nykyiseen toimintaan, lakisääteisten tehtävien toteutumiseen (lääkeneuvonta, lääkevaihto ja hintaneuvonta) sekä lääkkeiden ja apteekkipalveluiden saatavuuteen.