Tuulivoimarakentamista koskevien viranomaismenettelyiden sujuvoittaminen

Tuulivoimarakentamista koskevia viranomaismenettelyitä voidaan edelleen sujuvoittaa ja selkeyttää

Tuulivoimatuotannon määrää Suomessa halutaan kasvattaa. Yhtenä toimenpiteenä tavoitteeseen pääsemiseksi pyritään sujuvoittamaan sekä maa- että merituulivoimarakentamista koskevia viranomaismenettelyitä. Menettelyitä on tarpeen kehittää myös huomioimaan paremmin tuulivoimateknologian nopea kehitysvauhti sekä lisääntyvä kiinnostus merituulivoimaan.

Tutkimuksessa on tarkasteltu tuulivoimarakentamisen edellyttämien viranomaismenettelyiden kokonaisuutta ja havaittuja haasteita sekä kehittämisen ja lisäohjeistuksen mahdollisuuksia. Työ perustuu sidosryhmien haastatteluihin, kirjallisuuteen, kansainväliseen katsaukseen sekä asiantuntija-arvioihin.

Selvityksen johtopäätöksenä on laadittu useita suosituksia koskien viranomaismenettelyiden ja niihin liittyvien käytäntöjen kehittämistä, tarvittavaa ohjeistusta sekä hankkeisiin liittyen käytävää viranomaisvuoropuhelua.