Ilmastoturvallisuus vaatii ymmärrystä ja yhteistyötä

Ilmastoturvallisuusuhkiin varautumista syytä vahvistaa

Selvityksessä tarkasteltiin ilmastonmuutoksen mahdollisia turvallisuusvaikutuksia Suomelle ja tapoja jäsentää niitä. Kokonaisturvallisuuden malli tarjoaa Suomessa hyvät edellytykset varautua ilmastoturvallisuusuhkiin, mutta lisäksi tarvitaan mm.
• yhteistyötä hallinnonalojen ja -tasojen sekä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kesken ja välillä
• ilmastoturvallisuuden ja kriisiosaamisen vahvistamista esimerkiksi koulutuksella, rekrytoinneilla ja harjoitteluilla
• ilmastouhkien parempaa seurantaa ja huomioimista ennakoinnissa
• ilmastoturvallisuuden näkökulman vahvistamista kokonaisturvallisuuden suunnittelussa, yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa sekä sektorikohtaisissa kehittämisstrategioissa
• aloitteellisuutta kansainvälisissä ilmastoturvallisuuskeskustelussa esimerkiksi Ruotsin ja Norjan kanssa
• jatkotutkimusta etenkin ilmastoturvallisuuden ketjuuntuvista ja siirtymävaikutuksista