Kuinka julkinen hallinto voi edistää liikkumisen palvelumarkkinoiden kestävää siirtymää?

Liikennesektori on keskellä laajaa ja nopeaa kestävyyssiirtymää

Liikenteen päästöjä on vähennettävä ja samalla on huolehdittava siitä, että mahdollisuudet liikkua säilyvät koko maassa. Liikenteen päästöjen vähentämiseen on sitouduttu laajasti sekä Suomessa että EU:ssa. Valtioneuvosto hyväksyi toukokuussa 2021 fossiilittoman liikenteen tiekartan, johon on koottu keinot, joilla kotimaan tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja poistetaan vuoteen 2045 mennessä. Uusien digitaalisia ratkaisuja hyödyntävien liikkumispalveluiden, kuten MaaS-palvelujen, yhteiskäyttöisten ajoneuvojen ja jaettujen kyytien, markkinoiden kasvun odotetaan tukevan tavoitteiden saavuttamista.