Mitä on älykäs sopeutuminen?

Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa -hanke käynnistettiin kansainvälisen ja suomalaisen tutkimuskirjallisuuden analyysillä alueiden ja kuntien supistumisesta ja muutoksiin sopeutumisesta. Tämä policy brief esittelee kirjallisuusanalyysin keskeiset havainnot.

Älykkään sopeutumisen käsite (smart shrinking, smart decline, smart adaptation) juontaa juurensa erityisesti entisen Itä-Saksan alueen väestöltään supistuvia kaupunkeja käsittelevästä tutkimuksesta. Myös Suomessa tälle vuosituhannelle on ollut tyypillistä alueiden ja kuntien eritahtinen kehitys, mutta meillä älykkään sopeutumisen käsite on vielä vakiintumaton alue- ja kuntakehittämisessä. Väestön vähenemisen taustalla on moniulotteisia talouteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, jotka kietoutuvat yhteen. Tällaisia kehityskulkuja ovat muun muassa maatalouden ja perinteisen teollisuuden työpaikkojen väheneminen sekä heikkoon saavutettavuuteen, harvaan asutukseen ja raja-alueeseen liittyvät sijaintihaitat. Kirjallisuuskatsaus on osa ÄLY-hankkeen ensimmäistä vaihetta ja vastaa tutkimuskysymykseen, miten älykästä sopeutumista on mahdollista määrittää. Kirjallisuuskatsaus toimii tietopohjana hankkeen tulevissa osatehtävissä.