Täydentävät väylät yhdistävät uudella tavalla pakolaispolitiikkaa ja osaamisperusteista maahanmuuttopolitiikkaa

Toimisivatko täydentävät väylät osana Suomen maahanmuuttopolitiikkaa?

Täydentävät väylät ovat turvallisia ja säädeltyjä reittejä, joiden kautta kotimaansa jättäneet kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat ihmiset voivat laillisesti saapua ja oleskella maassa, jossa heidän suojelun tarpeeseensa vastataan. Täydentäviä väyliä kutsutaan täydentäviksi, sillä ne eivät korvaa uudelleensijoittamisohjelmia, vaan täydentävät niitä. Täydentäviä väyliä ovat esimerkiksi työ- ja opiskeluperusteiset ohjelmat, jotka tarjoavat suojelun tarpeessa olevalle ihmiselle pääsyn maahan, jossa hän voi opiskella tai työskennellä.