Ekosysteemit haastavat innovaatiopolitiikan vaikuttavuuden arvioinnin

Käynnissä olevassa INNOVA-tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa ja työkaluja innovaatioekosysteemien vaikutusten ja laajempien vaikutuspolkujen ymmärtämiseen ja arviointiin. Tavoitteena on tukea innovaatioekosysteemejä tukevien politiikkatoimien vaikuttavuuden arviointia. Julkaistussa policy briefissä tarkastellaan, millaisista lähtökohdista ekosysteemien merkitys kumpuaa suomalaisessa ja eurooppalaisessa innovaatiopolitiikassa sekä mitä muutos kohti innovaatioekosysteemejä tukevaa politiikkaa tarkoittaa vaikuttavuuden tarkastelun näkökulmasta.

Ekosysteemeillä tunnistetaan olevan yhä tärkeämpi merkitys alueellisen, kansallisen ja EU-tason innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa. Suomessa innovaatioekosysteemien kehittäminen on tullut yhä vahvemmin näkyväksi osaksi kansallista ja alueellista innovaatiopolitiikkaa ja sen toimeenpanoa. Innovaatiopolitiikan vaikuttavuuden arviointia tehdään kuitenkin edelleen hyvin perinteisistä lähtökohdista, eivätkä vaikuttavuuden arviointi ja mittarointi ole kyenneet seuraamaan innovaatiopolitiikan muutoksia yhtä nopeasti. Erityyppisten ekosysteemien merkityksen ja vaikutusten arviointi sekä mittarointi ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti vasta kehittymässä, ja ekosysteemien vaikutusten arviointi on mutkikasta. Suuntaus kohti yhteiskunnallisista muutoksista ammentavaa missiolähtöistä innovaatiopolitiikkaa ja siirtyminen hienovireisempään ekosysteemien kehittämiseen edellyttävät politiikan toteuttamiselta parempaa ymmärrystä vaikutusten syntymisen logiikasta.