Hyvän salmonellatilanteen säilyttäminen nauta- ja sikatiloilla vaatii tehokkaita torjuntakeinoja

Hyvän salmonellatilanteen turvaamiseksi selvitimme nauta- ja sikatilojen salmonellalähteitä ja toimivia käytäntöjä, joilla tartunnasta vapautuu.

Nauta- ja sikatilojen salmonellatapaukset ovat lisääntyneet viime aikoina. Kotieläintuotannon rakennemuutoksen seurauksena salmonellatapausten seuraamukset ovat kasvaneet ja tapausten saneeraus on tullut vaativammaksi ja kallimmaksi. Hankkeen tavoitteena oli tehokkaammin ehkäistä ja rajoittaa tuotantoeläintiloilla esiintyviä salmonellatartuntoja tunnistamalla tartuntalähteitä sekä toimintatapoja, joilla saneeraus parhaiten onnistuu. Aineisto sisälsi salmonellabakteerien kantakokoelmia ja tietoja salmonellatiloille tehdyistä saneerauksista. Menetelminä käytettiin kokogenomisekvensointiin perustuvaa kantavertailua ja tartuntalähteiden mallinnusta sekä saneerausten tieteellistä tilastollista analyysiä.