Työkyvyn tukemisessa päästään usein parhaaseen tulokseen erilaisia toimia yhdistämällä

Tutkimuskatsaus työkyvyn tukitoimien vaikuttavuuteen

Katsauksen tavoitteena oli tunnistaa tärkeimmät yksilö-, työpaikka- ja yhteiskuntatason ehkäisevät ja varhaisen työkyvyn tuen toimenpiteet sekä selvittää, miten niiden vaikutuksia on mitattu ja mitä niiden vaikuttavuudesta tiedetään. Työkyvyn tukitoimien kokonaisuuteen sisältyvät tässä raportissa ne toimenpiteet, jotka kohdistuvat työssä käyvään väestöön ja heidän työkykynsä tukemiseen. Tunnistimme laajasti elintapoihin, työergonomiaan, työoloihin, osaamisen ylläpitoon sekä sairauspoissaoloihin liittyviä työkyvyttömyyttä ehkäiseviä toimenpiteitä sekä työn muokkaukseen, työterveysyhteistyöhön, osatyökykyisyyteen ja erilaisiin terapiamuotoihin liittyviä työkyvyn tukitoimia.