Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomaisuuden valvontaa

Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomaisuuden valvontaa -hankkeen tavoitteena oli luoda kokonaiskuva huoltovarmuuden varmistamisen kannalta kriittisistä kiinteistöistä ja kiinteistöomistuksesta ja -kaupasta, sekä siitä, miten olemassa olevalla kiinteistöomistuksen valvonnan lainsäädännöllä huoltovarmuuskriittisiä kiinteistöjä voidaan suojata. Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisesti laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tämä Policy Brief esittää tiiviissä muodossa hankkeen keskeiset havainnot.