Mallinnukset vesistövaikutusten arvioinnissa – kriteerejä selvennettävä

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden oikeudellinen sitovuus korostaa mallinnuksen roolia osana ennakkoselvityksiä. VESIMALLIT-hankkeessa luodut hyvän mallinnuksen kriteerit asettavat minimivaatimukset mallinnukselle. Lisäksi hankkeessa selvitettiin ympäristövaikutusten selvittämisen vastuita ja mallinnuksen roolia lainsäädännössä.