Modernissa julkishallinnossa on kehitettävä virkavastuun ohella julkisyhteisön vastuuta

Modernissa julkishallinnossa tarvitaan edelleen virkamiehiin henkilökohtaisesti kohdentuvaa virkavastuuta, mutta sen rinnalla tulee kehittää julkisyhteisöjen vastuuta. Lisäksi täsmällisemmät toimintavelvoitteet voisivat vastata muun muassa monitoimijaisen ja verkostoituvan sekä automatisoituvan julkishallinnon vastuuhaasteisiin.