Intressivertailu kaivoslaissa

Tutkimus koski vesilain kaltaisen intressivertailun soveltumista ja sisältöä kaivoslain lupaharkinnassa. Kaivoslakiin olisi mahdollista sisällyttää intressivertailusäännökset vain kaivoslain soveltamisalalla. Tutkimusryhmä kehitti siihen rakenteen, sisällön ja periaatteet. Laajempi intressivertailu edellyttäisi lupajärjestelmien koordinointia, mikä ei sisältynyt toimeksiantoon ja johon liittyvien säädösten muutosten valmistelua ei ole aloitettu.

Vain kaivoslain soveltamisalalla säädettävät ja huomioon otettavat intressit eivät vastaisi kaikkien intressiryhmien edustajien ja yleisön odotuksia. Huoltovarmuus on osa kansallista turvallisuutta ja valtion suvereniteettia. Huoltovarmuus tulisi ottaa huomioon kaivoslain soveltamisalalla ja päätöksenteossa intressivertailun säätämisestä riippumatta.