Siiloista strategiseen kehittämiseen – sovittelun mahdollisuudet Suomessa

Sovittelun kehitys on ollut Suomessa monipuolista ja vilkasta 2000-luvulla: nykyään on käytössä jo toistakymmentä erilaista sovittelumenettelyä. Sovittelun rakenteiden kehittäminen, kuten julkisen vallan toimien koordinointi tai sovittelun laadunvarmistus, on kuitenkin jäänyt jälkeen sovittelun osa-alueiden kehityksestä. Sovittelun lupausten – esimerkiksi osapuolten tarpeet huomioivan ja kustannustehokkaan käsittelyn tai osallisuuden vahvistamisen – lunastaminen edellyttää kokonaisvaltaisempaa strategista otetta yhteistyössä julkisen vallan ja sovittelun toimijakentän kesken.