Liikenneväylien rakentaminen työllistää, mutta ei lisää työllisyyttä

Liikenneinfrastruktuurihankkeita on perinteisesti ajateltu hyvinä suhdannepolitiikan keinoina. Liikennefrastruktuurin rakentaminen ei kuitenkaan yleensä lisää valtakunnallisesti työllisyysastetta muun muassa siksi, että maa- ja vesirakentamisalalla on ennemminkin niukkuutta kuin ylitarjontaa työvoimasta. Liikennehankkeiden työpanostarpeen arviointi on kuitenkin perusteltua resurssien riittävyyden näkökulmasta.