Ammatillinen työvoimakoulutus nostaa työllisyyttä ja tuloja – lisää tietoa sekä ohjausta tarvitaan

Tutkimuksessa selvitettiin ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä mahdollisia kehitystarpeita. Ammatillinen työvoimakoulutus havaittiin vaikuttavaksi työvoimapalveluksi, sillä se nosti siihen osallistuneiden työllisyyttä ja tuloja pidemmällä aikavälillä. Lisäksi työvoimakoulutuksen hankintamenetelmät ja järjestämisprosessit arvioitiin kyselyissä pääosin toimiviksi, ja koulutukset saivat hyvät kokonaisarvosanat. Kehitystarpeet liittyvät lähinnä asiakasohjaukseen, työvoimakoulutuksen kohdentumiseen ja siihen käytettäviin resursseihin.