Älykäs sopeutuminen on välivaihe uudistumiselle

Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa?

Älykäs sopeutuminen tarkoittaa suunnitelmallista pitkän aikavälin paikkaperustaista sopeutumista ja uudistamista sosiaalisesti, alueellisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla väestön ja talouden muuttuessa.