Rakennusosien uudelleenkäytön edellytykset Suomessa

Rakennusosien uudelleenkäyttö Suomessa on toistaiseksi vähäistä, vaikka niiden käytössä nähdään potentiaalia. Laajamittainen uudelleenkäyttö edistäisi myös ilmastonmuutoksen hillintää. Rakennusosien uudelleenkäyttöön liittyy kuitenkin lainsäädännöllisiä ja kelpoisuuden osoittamiseen kytkeytyviä reunaehtoja, joihin tässä Policy brief -artikkelissa otetaan kantaa.

Rakennusosien uudelleenkäyttöä voidaan edistää ja vauhdittaa sääntelyn ohella kehittämällä materiaalien ominaisuuksien todentamiseen ja varmentamiseen sekä kelpoisuuden osoittamiseen liittyviä menetelmiä, menettelytapoja ja ohjeita.

Kieliversiot: