Julkisen sektorin tietojen maksullisuus haittaa niiden käyttöä monin tavoin

Julkisen sektorin tietojen maksullisuudella on haitallisia vaikutuksia sen käyttöön. Toisaalta maksut kannustavat tiedon luovuttajaa panostamaan sen laatuun ja maksujen tuomat lisätulot parantavat tietovarantojen ylläpitomahdollisuuksia. Tiedon maksullisuus osoittautuu ongelmaksi erityisesti pienten, start-up vaiheessa olevien, yritysten kohdalla sekä tilanteissa, joissa tiedosta maksettava maksu ei kohtaa siitä saatavan hyödyn kanssa. Maksujen poistamista harkittaessa budjettirahoitus vaikuttaisi järkevimmältä vaihtoehdolta, sillä osa julkisen sektorin tiedon luovuttajista on riippuvaisia tiedosta perittävistä maksuista.