Miten vahvistaa Suomen kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen?

Ilmastonmuutoksen etenemisen myötä sopeutumiskykyä on vahvistettava määrätietoisesti yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Tähän asti sopeutumistyö on edennyt selvimmin aloilla, joilla ilmasto-olojen pitkäaikainen kehitys on aina ollut tärkeää, kuten vesitaloudessa, rakentamisessa ja metsätaloudessa. Ilmastonmuutoksen vaikutusten voimistuessa tarvitaan uusia sopeutumistoimia. On myös varauduttava ilmastonmuutoksen seurauksiin, joiden alkuperä on maamme rajojen ulkopuolella. Sopeutumista tuleekin tarkastella keinona edistää vihreää siirtymää ja kokonaisturvallisuutta. Samalla on varmistettava sopeutumistoimien hyväksyttävyys ja oikeudenmukaisuus.

Kieliversiot: