Jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinoilla on merkittävä määrä yksityistä liiketoimintaa

Yksityiset ja julkiset koulutustoimijat ovat pääosin tyytyväisiä koulutusmarkkinoiden toimintaan ja sektorien väliseen työnjakoon, vaikka yksityistä markkinaa jääkin todennäköisesti syntymättä laajan julkisen tarjonnan vuoksi. Kilpailuneutraliteetin toteutumisesta on huolehdittava niissä markkinoiden osissa, joissa toimii sekä yksityis- että julkisomisteisia toimijoita. Jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinoiden laadun ja tarjonnan kehittäminen tarvitsee systemaattisesti kerättävää tietoa sekä yhteistyötä koulutuspolitiikan ja koulutusliiketoiminnan välillä muun muassa osaamisen tunnistamisen kehittämisessä.