Strateginen tutkimus monitieteisyyden ja tutkimusyhteistyön vahvistajana

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamissa ohjelmissa ja hankkeissa on tuettu monitieteisen tutkimuksen toteuttamista ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Rahoitusmuoto on ohjannut tutkijoita ja tutkimusryhmiä rakentamaan päätieteenalat ylittäviä, monitieteisiä konsortio- ja tutkimusrakenteita. Ohjelmatasolla monitieteisyyttä ja tutkimusyhteistyötä on vahvistettu sekä ohjelmien sisällä että ohjelmien rajat ylittäen. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön lisääntyminen ja eri tieteenalojen välinen vuorovaikutus on samalla edistänyt tutkimuksen katvealueiden tunnistamista. Kansallisesta fokuksesta huolimatta strateginen tutkimus on edistänyt myös tutkimuksen kansainvälistä verkostoitumista.