Digitalisaation ympäristövaikutusten arviointi

Lisää tutkimusta tarvitsevan digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutusten arvioinnille oli mahdollista laatia yleisen tason teoreettiset periaatteet ja käytännön arviointimenetelmä, jonka käyttöä on mahdollista edistää politiikkatoimin. Keskeistä arvioinnissa on sektori- ja tapauskohtaisten erojen huomiointi sekä laadullisten sosiaalisten ja yhteiskunnallisten heijastevaikutusten huomiointi.

Kieliversiot: