Suuruuden ekonomia yliopistojen johtamisessa haastaa korkeakoulupoliittisia tavoitteita

Yliopistojen johtamisessa yleistynyt suuruuden ekonomian periaate on ilmennyt yliopistokoulutuksen kehittämisessä erityisesti eri oppialoja yhdistävien massaluonteisten yleisopintojen järjestämisessä. Tavoitteena on toisaalta hyödyntää opetusvoimavaroja täysimittaisesti, toisaalta tarjota opiskelijoille laajasti tietoa. Järjestämällä massaluonteisia opintoja ei kuitenkaan pystytä parhaimmalla tavalla vastaamaan korkeakoulupoliittiseen tavoitteeseen opiskelijoiden erilaisten taustojen huomioon ottamisesta. Lisäksi koulutuksen laatuun vaikuttaa myös tutkimuksessamme havaittu opetuksen ja tutkimuksen eriytymiskehitys.