Lihavuuden stigman vähentäminen edellyttää eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja -käytäntöjä

Lihavuuden stigman vaikutukset, erityisesti painoon liittyvä syrjintä näkyvät kaikilla keskeisillä elämän alueilla yhteiskunnassamme, kuten terveydenhuollossa, työelämässä ja mediassa. Jotta etenemme kohti eettistä ja vastuullista painopuhetta ja -käytäntöjä sekä vähennämme lihavuuden stigmasta johtuvia seurauksia:
1) lisätään tietoa ja ymmärrystä lihavuuden stigmasta koulutuksen, tutkimuksen ja arvotyöskentelyn keinoin
2) lisätään yhdenvertaisuuslakiin kielto syrjinnästä koon tai painon perusteella
3) kehitetään lihavuuteen liittyvää viestintää