Siviilivalmius – käsitteestä toimintaan

Siviilivalmius-käsitteellä ei ole Suomessa vakiintunutta asemaa ja selkeää suomenkielistä määritelmää. Käsite voidaan laaja-alaisesti ymmärtää yhteiskunnan prosessina tai tilana, jolla vastataan tunnistettuihin tulevaisuuden uhkiin ei-sotilaallisin keinoin. Käsite on saapunut Suomeen turvallisuustoiminnan kehittämisen kautta, EU-, ja kansainvälisistä yhteyksistä. Se liittyy ajatteluun, jossa turvallisuus nähdään koko yhteiskunnan asiana. Käsitteitä ja niihin liittyvää toimintaa tulee selkeyttää ja kehittää turvallisuusarkkitehtuurin muutosten vuoksi. Yhtenäiset käsitteet helpottavat yhteistyötä.