Matala kynnys ymmärrettävä laajasti nuorten palveluissa

Nuorille tarjottuihin mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyy nuorten näkökulmasta monenlaisia kynnyksiä, joita tulee pyrkiä madaltamaan niin palveluihin pääsemisen, niissä käymisen kuin niistä hyötymisen näkökulmista. Nuorten kanssa tehtävässä mielenterveys- ja päihdetyössä keskiössä on onnistunut ja kokonaisvaltainen kohtaaminen, jolla päästään käsiksi myös nuoren erilaisiin yhteen kietoutuneisiin ongelmiin. Tätä tukisivat käytettyjen menetelmien systemaattinen hyödyntäminen, yhteistyö kunnan sosiaalipalvelujen sisällä sekä suhteessa järjestötoimijoihin ja terveydenhuoltoon sekä matalan kynnyksen digipalvelujen liittäminen auttamisjärjestelmään.

Kieliversiot: