Vammaisten henkilöiden kokema lähisuhdeväkivalta ja palvelujen saatavuus

Vammaiset henkilöt kokevat enemmän lähisuhdeväkivaltaa verrattuna muuhun väestöön. Monet vammaiset henkilöt kokevat useaa eri väkivallan muotoa ja väkivaltaa tapahtuu pidemmällä aikavälillä. Vammaisilla henkilöillä on vaikeuksia hakea ja saada apua väkivaltatilanteissa. Vammaisten kokemalla lähisuhde- ym. väkivallalla on vakavia seurauksia. Nämä tulisi huomioida politiikassa ja lainsäädännössä sekä toimenpiteitä ja palveluja suunnitellessa. Vammaisuus ei suojele väkivallalta vaan päinvastoin se voi olla altistava tekijä. Vammaisiin henkilöihin kohdistuvan kiusaamisen, syrjinnän, kaltoinkohtelun ja väkivallan tunnistamiseen ja ehkäisyyn tulee kohdentaa resursseja.