Mielenterveysvaikutuksia voidaan arvioida ennalta

Mielenterveyden merkitys kuntien ja hyvinvointialueiden asukkaiden hyvinvoinnille on suuri. Eri ihmisryhmien mielenterveyteen voi vaikuttaa ja päätösten mielenterveysvaikutusten arviointi on tähän hyvä työkalu. Arvioimalla päätöksiä ennalta säästetään kustannuksia ja lisätään asukkaiden hyvinvointia.