Laki ja perheiden monimuotoisuus

Erilaiset perheet kohtaavat lainsäädännössä monia eri haasteita. Laki ja perheiden monimuotoisuus -hanke on selvittänyt, millaisia ongelmia monimuotoisilla perheillä on lainsäädännössä ja miten niitä voisi pyrkiä ratkaisemaan. Hanke on osoittanut, että perheillä voi olla hankaluuksia muun muassa lapsiperheen perustamisvaiheessa, oikeudellisen ja tosiasiallisen vanhemmuuden rajoilla sekä lapsiperheiden arjen järjestymisessä. Sosiaaliturvajärjestelmä ei sekään aina tunnista erilaisia perhetilanteita kattavasti, ja perheiden monimuotoisuus saattaa nostaa esiin perintökaaren muutostarpeita.