Kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuus ja taloudellinen arviointi

Keskustelu kulttuurihyvinvoinnin merkityksestä ja vaikuttavuudesta väestön hyvinvointiin on lisääntynyt viime vuosina julkisessa keskustelussa Suomessa. Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi: arviointimenetelmät ja toimenpidesuositukset niiden jatkokehitykseen Suomessa -selvityshankkeen (ArtWell) mukaan kulttuurihyvinvointitoiminta tarvitsee vaikuttavuusperusteista yhteiskehittämistä, jotta sen laaja-alaisuus ja moniulotteinen luonne voidaan ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon päätöksenteossa.