Työhön ja koulutukseen osallistuminen vähentää rikollisuutta ja onnettomuuksia

Syrjäytymisellä on tilastollinen yhteys turvallisuusongelmiin: rikokset ja onnettomuudet kasautuvat pienituloiselle sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevalle väestölle. Vaikka merkittävä osa yhteydestä selittyy yksilöiden välisillä eroilla taustatekijöissä, työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisellä on myös aito, turvallisuusongelmia lisäävä vaikutus. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella työllisyyden lisääminen ja työttömien osallistaminen sekä koulutuksen laajentaminen ovat lupaavia keinoja turvallisuusongelmien vähentämisessä.