Väestön ikääntymiskehitys edellyttää kustannusvaikuttavia toimenpiteitä asumisen kehittämisessä

Tutkimuksessa ”Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa” on selvitetty kuntien ja hyvinvointialueiden kustannusvaikuttavia toimenpiteitä huomioiden vuoden 2023 alusta uudistunut lainsäädäntö. Tutkimus nostaa esiin ratkaisuja, joilla tuetaan ikääntyneiden kotona asumista, kehitetään erilaisia asumisen ratkaisuja ja asuinympäristöjä (Design for All) sekä ylläpidetään ikääntyneiden toimintakykyä ja arjessa selviytymistä.