Missiovetoisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan strateginen toimeenpano

Valtion on kyettävä löytämään uusia ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin, kuten ilmastokriisiin, uusiin turvallisuusuhkiin, huoltosuhteen muuttumiseen ja teknologisiin murroksiin. Suuntaava missiovetoinen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka tarjoaa työkaluja ja mahdollisuuksia valtiolle strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi ja monimutkaisten haasteiden ratkaisemiseksi yhdessä tiede- ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa. Tässä policy briefissä esittelemme lyhyesti laajaan kirjallisuuskatsaukseen sekä Suomen toimintaympäristön empiiriseen analyysiin perustuvan toimintamallin sekä reittejä mallin toimeenpanemiseksi Suomen kontekstissa.

Kieliversiot: