Liikenteen päästötoimenpiteiden kustannusvaikuttavuus

Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa yleisesti käyttökelpoinen systemaattinen menetelmäkehikko ja suositukset siitä, millä kattavuudella ja miten liikenteen päästövähennystoimien taloudellisia vaikutuksia tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. Tuloksena syntyivät liikennesektorin ilmastopoliittisten toimenpiteiden kustannusvaikuttavuuden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun soveltuvat henkilö- ja tavaraliikenteen laskentamallit ja -ohjeet. Laskentamallien toimivuutta on testattu soveltamalla niitä mahdollisten päästöjä vähentävien politiikkatoimien kustannusvaikuttavuuden tarkasteluun.

Kieliversiot: