Naton ydinasepelotteen periaatteet ja suuntaviivat

Naton ydinasepelote perustuu Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ranskan ydinaseisiin. Kaikki Naton jäsenmaat voivat halutessaan osallistua Naton ydinasepelotteen suunnitteluun, ja vain Ranska on jättäytynyt järjestelyn ulkopuolelle. Pelote on vahvasti Yhdysvalloista riippuvainen, sillä valtaosa ydinaseista on Yhdysvaltojen hallussa, ja Naton ydinasepelote on integroitu tiiviisti Yhdysvaltojen kansalliseen ydinasepelotteeseen. Naton ydinasetaakanjako-ohjelmassa Yhdysvallat on sijoittanut ydinaseita viiden ydinaseettoman maan alueelle, jotka ovat Alankomaat, Belgia, Italia, Saksa ja Turkki.

Naton ydinasepelotteen tavoitteena on vakuuttaa mahdolliset vastustajat Naton kyvystä ja valmiudesta aiheuttaa hyökkääjille aggression hyötyjä suurempia haittoja. Pelotteen epäonnistuttua ydinaseiden käyttö pyrittäisiin pitämään rajoitettuna ja kärsitty vahinko mahdollisimman pienenä, jonka jälkeen pelote pyrittäisiin palauttamaan.