Puheesta tekoihin - demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen uusi suunta

Suomalaisen koulutuksen normatiivinen perusta on demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osalta vahva. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus jää kuitenkin tällä hetkellä yksittäisten opettajien harteille, eivätkä demokratia- ja ihmisoikeuskysymykset ole näkyvässä asemassa oppilaitosten toimintakulttuurissa. Tarvitaan yhteistä suuntaa ja koordinaatiota. Keskeistä on myös vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden toimijuutta omassa oppilaitos- ja lähiyhteisössään.