Ekologisesti kestävän soten kansallinen ohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Näiden vähentämiseksi Suomessa ehdotamme tavoitteen ”Hiilineutraali ja ympäristökuormaa minimoiva sosiaali- ja terveydenhuolto vuoteen 2035 mennessä” sisällyttämistä soten valtakunnalliseen strategiseen ohjaukseen. Lisäksi esitämme STM:lle koordinointivastuuta – sisältäen kansallisen verkoston koordinoinnin – sekä ekologisesti kestävän soten edistämiseen kohdistettavaa hankerahoitusta. Ehdotamme valtakunnallisten indikaattorien asettamista soten ekologisen kestävyyden seurantaan.