Sairauspäivärahaa pitkään saavien työkyvyn tukea pitää entisestään tehostaa

Sairauspäivärahajärjestelmän tarkistuspisteiden tavoitteena on varmistaa, että työkyvyttömäksi tulleen henkilön kuntoutustarpeen ja työhön palaamisen mahdollisuuksien selvittely aloitetaan riittävän varhain. Kuitenkin tutkimuksemme mukaan melko harva tarkistuspisteitä ylittäneistä osallistuu Kelan tai työeläkelaitosten korvaamaan kuntoutukseen. Sairauspäivärahakausien pitkittymistä tulisi pyrkiä ehkäisemään muun muassa vaikuttavaksi todettuun kuntoutukseen ja muihin palveluihin osallistumista tehostamalla, eri toimijoiden välistä koordinaatiota lisäämällä sekä tiedon liikkuvuutta ja tietopohjaa vahvistamalla.