Suomalaisten osuus EU-viroissa on vaarassa romahtaa

Useat Pohjois-Euroopan maat, Suomi mukaan lukien, ovat vaarassa ajautua väestömääräänsä suhteutettuna aliedustettuun asemaan EU-tehtävissä. Suomen osalta tämä maantieteellinen epätasapaino tulee kiihtymään, koska ennakoitu eläkepoistuma ylittää sisääntulevien uusien työntekijöiden määrän moninkertaisesti. Tilanne vaatii Suomelta välittömiä ja määrätietoisia toimia.

Kieliversiot: